Hoạt họa: Lá cờ tung bay

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

LaCoTungBay1LaCoTungBay2Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5331