Hoạt họa: Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

HappyFalunDafaDay

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5356