Thanh âm của sự thức tỉnh và lời thề nguyện

[Chanhkien.org]

Khúc ca giọt sương dịu ngọt

Lang thang trong thế giới vô lượng,
Mơ, ảo tựa như làn mây khói.
Phiền muộn, oán hận kết cục là khổ đau,
Hỏi đâu là miền tịnh độ trong thế gian này?
Khi mây đen che khuất mặt trời,
Ánh sáng giác ngộ xuyên tỏa sáng soi.
Bao dung, thanh khiết hiển hiện nơi hồng trần,
Xua tan đi màn sương mù mê ảo,
Tiền duyên phúc phận đạt viên tròn.

Làn gió xuân mang hơi sương dịu ngọt,
Từng từng giọt thấm dịu tâm khô cằn,
Đời sướng vui mong tìm “Chân – Thiện – Nhẫn”
Miền tịnh độ vẫn ở ngay nơi cạnh ta.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/1050