Câu chuyện lịch sử: Điều gì đã làm cho Hoàng Đế triều đại nhà Thương sợ?Tác giả: Yi Dou

[Chanhkien.org] Trong suốt triều đại nhà Thương, Xi Bo, vua của nước Chu, kính trọng các nhân viên của ông ta và quản lý cả nước với lòng đạo đức. Và nước Chu đã ở trong thanh bình. Khi nước Yu và Rui có những sự tranh chấp, họ đã không thể giải quyết những sự khác nhau của họ. Họ đã quyết định đi hỏi Xi Bo để bàn giải. Khi người ta từ nước Yu và Rui đi vào nước Chu, họ thấy rằng các chủ đất tại Chu sẽ bỏ đi vài miếng đất của họ để giữ ôn hòa với những người hàng xóm và người ta kính trọng những người già trên đường phố. Rồi họ nói, “Những gì mà chúng ta đánh nhau để tranh giành thì chính là những gì mà người ở nước Chu cảm thấy hổ thẹn về điều đó. Vậy thì chúng ta đi gặp Xi Bo để làm gì? Chúng ta đang ném bẩn vào mặt chúng ta. ” Họ đã trở về và học được rằng phải nghĩ đến người khác và không đánh trả.

Vài người đã nói với Trụ Vương, hoàng đế của triều đại nhà Thương, “Xi Bo làm việc tốt và tích đức và vua của các nước khác tất cả đều kính trọng ông ta. Tôi không nghĩ rằng điều đó tốt cho ngài.” Kết quả, Trụ Vương đã bỏ tù Xi Bo.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/29/44995.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4773


Ngày đăng: 16-08-2007