Hoạt họa: Biểu ngữ Thiên An Môn

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

Biểu Ngữ Thiên An Môn

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4325