Tranh họa: “Hòa thượng Tế Công”

[Chanhkien.org]

2004-5-30-insanemonkjigong--ss.jpg