Tranh bút lông cổ truyền Trung Quốc: “Phật Chủ”

2002-7-5-greatbuddha3.jpg

Tranh bút lông cổ truyền Trung Quốc: “Phật Chủ” của nữ họa sĩ Chương Thúy Anh.

[Chanhkien.org]

Phật Chủ

Ai hay thiên địa đại?
Ngân hà dưới bàn chân.
Càn khôn này bao lớn?
Chuyển luân trong lòng tay.

6 tháng Giêng, 1996

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/7/16690.html
http://www.pureinsight.org/node/2821