Lưu trữ - tháng 10, năm 2016
Theo năm
Theo tháng
19-10-2016:  Theo Sư phụ trở về nhà
19-10-2016:  Gánh nặng tuổi 13 (1)
19-10-2016:  Sự thần kỳ của Đại Pháp
14-10-2016:  Nhất lộ thánh duyên: “Ma Thiên” quốc và Kim Tự Tháp (7)
14-10-2016:  Không tu bỏ tâm sắc dục là rất nguy hiểm
14-10-2016:  Hoa sen thanh khiết giữa thế gian ô trọc
12-10-2016:  Loạt bài nhận thức về vũ trụ chân thực (2): Nhận thức về thời gian
12-10-2016:  Các dự ngôn và điểm hóa liên quan đến “chín chữ vàng”
12-10-2016:  Phép màu đã triển hiện cho gia đình tôi
03-10-2016:  Tâm đắc thể hội về hướng nội tu bản thân
03-10-2016:  Không có sự bảo hộ của Sư phụ thì không thể tu thành