Độc tấu sáo: Chân tướng truyền rộng khắp nhân gianBản in Bản in

Sáng tác và biểu diễn: Trần Quốc Hoa 

Định dạng MP3:

Chân tướng quảng truyền khắp nhân gian.mp3

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2014/05/01/130123.笛子独奏:真相广传满人间.html

Share

Ngày đăng: 02-04-2015