Nhiếp ảnh: Hoa senBản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

NhiepAnhHoaSen1

NhiepAnhHoaSen2

NhiepAnhHoaSen3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/116728

Share

Ngày đăng: 05-06-2014