Tranh cắt giấy: “Thiếu nữ đả tọa”Bản in Bản in

Tác giả: Tang Điền

[Chanhkien.org]

CatGiayThieuNuDaToa

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/62543

Share

Ngày đăng: 13-02-2014