MTV: “Từ bi tụng”Bản in Bản in

—Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

[Chanhkien.org]

Sáng tác nhạc: Trần Di An
Chế tác nhạc: Hồng Ba
Diễn tấu: Trần Di An

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/126622

Share

Ngày đăng: 30-01-2014