Hội họa Trung Quốc: “Cung nữ” (1)Bản in Bản in

Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/9/6/18391.html

Share

Ngày đăng: 23-06-2013

Bài cùng chủ đề

Các bài khác