Tranh Trung Quốc: “Hỉ oa oa”Bản in Bản in

Tác giả: Vân Tử

[Chanhkien.org]

Tranh Trung Quốc: “Hỉ oa oa” (Em bé mừng vui)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/6/26/53510.html

Share

Ngày đăng: 19-04-2013