Hội họa Trung Quốc: “Hương liên”Bản in Bản in

Tác giả: Hoàn Vũ

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/6/9/53234.html

Share

Ngày đăng: 15-03-2013