Nhạc khúc: Nghênh tân XuânBản in Bản in

—Cung chúc năm mới Sư tôn

[Chanhkien.org]

Sáng tác/Chế tác: Nhan Tĩnh Phân, đệ tử Đại Pháp tại Đức

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/116729

Share

Ngày đăng: 13-02-2013