Hòa tấu nhạc dân tộc: “Ngạo tuyết xuân mai”Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Tên: “Ngạo tuyết xuân mai” (hoa mai mùa Xuân cười ngạo sương tuyết)
Độ dài: 7 phút 15
Diễn tấu: Trần Quốc Hoa (Đức)
Nhạc phổ: giản phổ (48kb)

Nghe Online (Real) | Download (Real)

Download Mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/guzheng/2004/0413/25619.html

Share

Ngày đăng: 18-02-2013