Tranh Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”Bản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/5/18/66259.html

Share

Ngày đăng: 08-09-2012