Tranh sáp mầu: “Hoa sen”Bản in Bản in

Tác giả: Thanh Ngọc, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/2/6/71647.html

Share

Ngày đăng: 05-08-2012