Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Toàn tân giải dịch «Thôi Bối Đồ»: Tượng 45 – Cách mạng Tân Hợi


Tác giả: Mộc Tử

Tượng 45 «Thôi Bối Đồ»

[Chanhkien.org] Trong bức họa là quỷ cầm nguyên cái đầu (nguyên thủ), chỉ Viên Thế Khải khi nhậm chức Nguyên thủ được các cường quốc hỗ trợ thao túng. Cũng có lý giải là chỉ Lê Nguyên Hồng.

Giới thiệu: «Thôi Bối Đồ» là cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán triều Đường, tổng cộng 60 hình vẽ (đồ tượng), bên dưới có “sấm viết” và “tụng viết” bằng thơ. Người thống trị sợ tính chuẩn xác của nó, nên cố ý đảo loạn thứ tự các Tượng, loạt bài này sắp xếp lại cho đúng.

*  *  *

Tượng 45 (Cách mạng Tân Hợi)

Sấm viết:

Hán Thủy mang mang
Bất thống kế thống
Nam Bắc bất phân
Hòa trung dữ cộng

Tụng viết:

Thủy thanh chung hữu kiệt
Đảo qua phùng bát nguyệt
Hải nội cánh vô vương
Bán hung hoàn bán cát

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Hán Thủy mênh mông
Không thống rồi thống
Nam Bắc không phân
Chung sức chung lòng

Tụng rằng:

Nước trong rồi cạn sạch
Trở giáo gặp tháng Tám
Trong nước càng không vua
Nửa hung lại nửa cát

Giải:

“Hán Thủy mang mang, Bất thống kế thống” (Hán Thủy mênh mông, Không thống rồi thống): “Hán Thủy” ám chỉ khởi nghĩa Vũ Xương. Đại biểu quyền lực hoàng gia là Tuyên Thống thoái vị, quốc gia theo yêu cầu của cộng hòa, thực hành chế độ Tổng thống.

“Nam Bắc bất phân, Hòa trung dữ cộng” (Nam Bắc không phân, Chung sức chung lòng): Viên Thế Khải ở phương Bắc, Tôn Trung Sơn ở phương Nam, hai bên đi đến thống nhất, thành lập quốc gia theo thể chế cộng hòa.

“Thủy thanh chung hữu kiệt, Đảo qua phùng bát nguyệt” (Nước trong rồi cạn sạch, Trở giáo gặp tháng Tám): phối hợp chặt chẽ với câu sấm “Hoàng Hà thủy thanh” (Nước Hoàng Hà trong) ở Tượng 35, “thanh” (清) {trong} chỉ triều Thanh. Tháng 10 năm 1911 (tháng 8 năm Tân Hợi theo Nông lịch), cách mạng Tân Hợi kết thúc thống trị của vương triều nhà Thanh.

“Hải nội cánh vô vương, Bán hung hoàn bán cát” (Trong nước càng không vua, Nửa hung lại nửa cát): nửa “hung” (兇) và nửa “cát” (吉) hợp lại thành một chữ Viên (袁), ám chỉ Viên Thế Khải soán quyền.

Trong bức họa là quỷ cầm nguyên cái đầu (nguyên thủ), chỉ Viên Thế Khải khi nhậm chức Nguyên thủ được các cường quốc hỗ trợ thao túng. Cũng có lý giải là chỉ Lê Nguyên Hồng.

(còn tiếp…)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/11/2/20/n3175714.htm

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 03-06-2012
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận