Video: Những vòng tròn trên ruộng lúa mỳ toàn tập (Phần 2)Bản in Bản in

[Chanhkien.org] Phần 2: 1990 – 1999

1990

1991

1992

1993

1994

1994-1995

1995

1996

1997

1998

1999

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9740

Share

Ngày đăng: 11-01-2012