Video: Hình vẽ ở Nazca được cho là kiệt tác của người ngoài hành tinh



Bản in Bản in

 [Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/9594

Share

Ngày đăng: 24-11-2011