Hội họa Trung Quốc: “Thần nữ đồ”Bản in Bản in

Tác giả: Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/7/16/22561.html

Share

Ngày đăng: 01-06-2011

Bài cùng chủ đề

Các bài khác