Ảnh: Hình Pháp Luân chụp được tại Hội Sức khỏe Đông phương năm 1993Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Đây là hình ảnh Pháp Luân chụp được tại Hội Sức khỏe Đông phương năm 1993 tại Bắc Kinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/5/17/10205.html

Share

Ngày đăng: 29-04-2011