Nhiếp ảnh: Hoa sen (II)Bản in Bản in

Tác giả: Tô Chiêu Dung

[Chanhkien.org]


Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/18/27661.html

http://pureinsight.org/node/2370

Share

Ngày đăng: 25-12-2010