Nhiếp ảnh: Hoa sen (I)Bản in Bản in

Tác giả: Tô Chiêu Dung

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/17/27663.html
http://pureinsight.org/node/2350

Share

Ngày đăng: 20-12-2010