Hoạt họa: Thức tỉnh, Trung Quốc! Thoái ĐCSTQ!Bản in Bản in

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

QuitCCP

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/4206

Share

Ngày đăng: 16-06-2010