Hoạt họa: Giương tấm biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’Bản in Bản in

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

FLDFHaoBanner

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/4161

Share

Ngày đăng: 16-06-2010